Generalforsamling 2015

15 seje gutter trodsede en strid norden vind med en windshill på -10 gr. og kørte en tur på 32 km inden generalforsamling i Alpi Hallerne.