De Små Klingers bestyrelse

Herunder kan de se medlemmerne af bestyrelsen i De Små Klinger. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Suppleanterne inviteres med på alle bestyrelsesmøder.

Formand
Finn Lau Nielsen
Gadegårdsvej 21, Lind
7400 Herning
Tlf. 2089 3141

 

Kasserer
Kurt Jørgensen
Tværtoften 62, Lind
7400 Herning
Tlf. 42921522

 

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Krogh
Fladhøj 21, Lind
7400 Herning
Tlf. 2067 4143

 
 

Bestyrelsesmedlem
Karsten Mehlsen
Knudmoseparken 55, Lind
7400 Herning
Tlf. 25296189

 

Bestyrelsesmedlem
Lasse E. Jensen
Søndertoften 8, Lind
7400 Herning
Tlf. 42151539

 

Suppleant
Lars Bjarøy
Vesterlindvej 11, Lind
7400 Herning
Tlf. 26351566

 
 

Suppleaant
Thomas Helth
Kæruldvej 6, Høgild
7400 Herning
Tlf. 24943261

 

Sidst ændret den 8. april 2019 kl. 11:54 af Morten Bundgaard Pedersen.